Travel Nexus.

> Marca Travel Nexus

 

El resultat de la marca formada per l'imagotip i el logotip de Travel Nexus ens aporta uns valors definitoris de l'empresa. L'imagotip simbolitza la lletra "X" es representativa de la part nominativa Nexus. La "X" representa un punt de trobada, un encreuament o l'inici d'una aventura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Logotip Travel Nexus Negatiu

 

En els casos en què no es pugui utilitzar la marca a color, utilitzarem la versió en negatiu. Sobretot en casos en què el fons sigui + 50% Black. Aquest punt queda a criteri del client i dels formats d'impressió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Rotul·lació vehicles Travel Nexus

 

Donar visibilitat a la flota de vehicles de Travel Nexus, és vital per el reconeixement de l'empresa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Següent projecte

Octavi Fullat